Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 prezentuje się następująco:

Karolina Burzec – przewodnicząca

Amelia Krzyśko – zastępca przewodniczącej

Oliwier Cieśla – skarbnik