W skład Rady rodziców szkoły w roku szkolnym 2023/24 wchodzą:

Pani Marta Krzyśko – przewodnicząca

Pani Agata Krysiak – zastępca przewodniczącej

Pani Anna Dziergas – skarbnik

Pani Elżbieta Wrona – sekretarz

Osoby wspomagające działania rady: P. Aneta Hefka, P. Marta Burzec, P. Alicja Michaliszyn, P. Gabriela Kunicka