KALENDARZ SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TerminZadanie
4 września 2023 r.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
18 września 2023 r.Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
29 września 2023 r.Klasowe obchody Dnia Chłopaka
13 października 2023 r.Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
16 października 2023 r.Dzień Papieski
19 października 2023 r.Ślubowanie klas I
1 listopada 2023 r.Wszystkich Świętych
2,3 listopada 2023 r.Dni wolne od zajęć
9 listopada 2023 r.Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
30 listopada 2023 r.„Bal u Świętego Andrzeja”
1 grudnia 2023 r.Apel z okazji drugiej rocznicy nadania imienia szkole
6 grudnia 2023 r.Mikołajki szkolne
18 grudnia 2023 r.Zebranie z rodzicami
w sprawie zagrożeń i ocen proponowanych
22 grudnia 2023 r.Jasełka szkolne
22 grudnia 2023 r.Wigilia szkolna
23 grudnia 2022 r. – 01.01.2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
15 stycznia – 28 stycznia 2023 r.  Ferie zimowe
19 stycznia 2024 r.Wystawienie ocen śródrocznych
29 stycznia 2024 r.  Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
6 lutego 2024 r.Zebrania z rodzicami
1 marca 2024 r.Żołnierze Wyklęci – apel
8 marca 2024 r.Dzień Kobiet – prezentacja
12 marca 2024 r.Dzień otwarty szkoły
Marzec 2024 r.Rekolekcje szkolne
21 marca 2024 r.Pierwszy Dzień Wiosny
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2024 r.Dzień Ziemi
25 kwietnia 2024 r.Apel z okazji 3 maja
1 maja 2024 r.Święto Pracy (dzień wolny od zajęć)
2 maja 2024 r.Dzień flagi (dzień wolny od zajęć)
3 maja 2024 r.Święto Konstytucji 3 maja
13 maja 20234 r.Zebranie z rodzicami w sprawie zagrożeń i ocen proponowanych
14, 15, 16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024 r.Boże Ciało
31 maja 2024 r.Dzień wolny od zajęć
1 czerwca 2023 r.Dzień Dziecka
3 czerwca 2024 r.Dzień sportu
5 czerwca 2024 r.Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
11 czerwca 2024 r.Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
12 czerwca 2024 r.Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
21 czerwca 2024 r.Zakończenie roku szkolnego