W dniu 01.12.2021 r. odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach. Placówka otrzymała imię św. Jana Pawła II. Główna uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Andrzeja Apostoła w Nowakach. Mszy Św. przewodniczył biskup Rudolf Pierskała
wraz z ks. Dziekanem Wiesławem Siwikiem, ks. Maciejem Skórą oraz ks. Proboszczem Ryszardem Krawieckim. Uroczysty akt nadania imienia wręczyła Pani Prezes SPSK, Maria Chodkiewicz.
W uroczystości brali również udział zaproszeni goście, władze samorządowe, przyjaciele placówki, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.
Motywem przewodnim całej uroczystości były słowa papieża:
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.