Szkolna Oferta

 • przyjazny uczniowi proces edukacyjny w bezpiecznym środowisku szkolnym, w mało licznych zespołach klasowych
 • troskę o integralny rozwój ucznia, w tym rozwój duchowy
 • indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy
 • indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych
 • staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji
 • rozszerzony program nauczania informatyki i języków obcych od oddziału przedszkolnego
 • zajęcia świetlicowe oraz atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • zajęcia taneczne, basen
 • pomoc specjalistów: logopedy, oligofrenopedagoga
 • zajęcia w oddziale przedszkolnym od godz. 7.00 do 16.00
 • wsparcie w trudzie wychowania
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców
DOWÓZ DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI ODLEGŁYCH OD SZKOŁY