Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Jaworska

Wychowawcy klas:

 • Grupa 3 – 4 latków – mgr Kinga Łukaszyńska, mgr Danuta Lepak
 • Grupa 5 – 6 latków – mgr Małgorzata Mudrak, mgr Kinga Łukaszyńska
 • Klasa II – mgr Agnieszka Orłowska
 • Klasa III – mgr Magdalena Siwiec
 • Klasa IV – mgr Beata Zuba

Nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola:

 • mgr Beata Jaworska – język polski, historia, nauczyciel wspomagający
 • mgr ks. Ryszard Krawiecki – religia
 • mgr Danuta Lepak – edukacja przedszkolna
 • mgr Kinga Łukaszyńska – edukacja przedszkolna
 • mgr Małgorzata Mudrak – edukacja przedszkolna, rewalidacja, przyroda
 • mgr Agnieszka Orłowska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Magdalena Siwiec – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, rewalidacja
 • mgr Beata Zuba – matematyka, informatyka, technika, nauczyciel wspomagający
 • mgr Joanna Unicka – język angielski
 • mgr Marta Orzeszek – plastyka
 • mgr Elżbieta Żurek – muzyka
 • lic. Anna Stabiszewska – nauczyciel wspomagający, logopedia, rewalidacja
 • mgr Halina Kamińska – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Agnieszka Nosal – pomoc nauczyciela przedszkola, pracownik administracyjno – biurowy
 • Dorota Szwancarz – obsługa przedszkola
 • Barbara Cygoń – obsługa szkoły
 • Krzysztof Dziergas – obsługa szkoły, dowozy