Grono Pedagogiczne – rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły i Przedszkola: Janina Ławrynowicz 

Wychowawcy: 

 • Grupa 3 – 4 latków – mgr Danuta Lepak
 • Grupa 5 – 6 latków – mgr Klaudia Duda
 • Klasa I – mgr Agnieszka Hefka
 • Klasa II – mgr Agnieszka Hefka
 • Klasa III – mgr Magdalena Siwiec
 • Klasa IV – mgr Joanna Unicka
 • Klasa V – mgr Joanna Unicka
 • Klasa VI – mgr Daria Witko
 • Klasa VII – mgr Marcin Baranowski
 • Klasa VIII – mgr Renata Ostrowska – Fruncza

Nauczyciele szkoły:

 • mgr Marcin Baranowski – matematyka, wychowanie fizyczne, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zdw
 • mgr Marta Czajka – plastyka, zajęcia TUS
 • mgr Angelina Fułat – język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
 • Małgorzata Grabarska – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, rewalidacja
 • mgr Agnieszka Hefka – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, rewalidacja, logopedia, zdw, zkk, robotyka
 • mgr Halina Kamińska – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, rewalidacja
 • mgr Irena Klakla – fizyka
 • mgr ks. Ryszard Krawiecki – religia
 • mgr Łucja Konopka – historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, przyroda, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • mgr Beata Lichosik – informatyka, robotyka, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • Janina Ławrynowicz – dyrektor, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • mgr Renata Ostrowska – Fruncza – język polski, biblioteka, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zdw
 • mgr Maria Paryna – technika, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • mgr Magdalena Siwiec – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, robotyka
 • mgr Joanna Unicka – język angielski, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • mgr Daria Witko – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, rewalidacja, pedagog szkolny
 • mgr Elżbieta Żurek – muzyka, geografia, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • mgr Barbara Wład – biologia, chemia, laboratorium chemiczne
Pracownicy niepedagogiczni w szkole:
 • mgr Anna Cygoń – sekretariat
 • Barbara Cygoń – obsługa szkoły
 • Agnieszka Nosal  – obsługa szkoły, dowóz dzieci
 • Justyna Białożyt – dowóz dzieci
Nauczyciele przedszkola:
 • mgr Klaudia Duda – wychowanie przedszkolne
 • mgr Ryszard Krawiecki – religia
 • mgr Danuta Lepak – wychowanie przedszkolne
 • Janina Ławrynowicz – dyrektor, wychowanie przedszkole
 • mgr Joanna Unicka – język angielski
 • mgr Daria Witko – pedagog, zkk
 • mgr Anna Żyrek – logopedia
 • mgr Elżbieta Żurek – rytmika
Pracownicy niepedagogiczni w przedszkolu:
 • mgr Anna Cygoń – sekretariat
 • Dorota Szwancarz – obsługa przedszkola
 • Natalia Starypan – pomoc nauczyciela przedszkola
 • Agnieszka Nosal – dowóz dzieci